2 października,12:00
7 października,12:00

Matthijs de Bruijne

Matthijs de Bruijne prowadzi warsztaty z kartografii współczesnej Moskwy widzianej oczami dwóch odmiennych grup: studentów kierunków artystycznych oraz pracowników obsługi technicznej zatrudnionych w artystycznych instytucjach, z których znaczną część stanowią imigranci przybyli do Moskwy z Azji Centralnej. Podczas warsztatów zostaną stworzone mapy psychogeograficzne Moskwy. Język warsztatów: rosyjski, z tłumaczeniem.

Warsztaty

Podejścia do postkomunistycznej przestrzeni miejskiej.

19 września,12:00–19:00
20 września,12:00–19:00

Sergiej Bratkow

26 września,12:00
27 września,12:00

Jurij Leiderman i Andriej Silvestrow

30 września,12:00
1 października,12:00

Matthijs de Bruijne

2 października,12:00
7 października,12:00